ITC nekretnine
Ljudevita Gaja 3
49243 Oroslavje
+385 (0)91 6027 367
mail:

Mala škola nekretnina

Zašto je važno koristiti usluge agencije?

Ukoliko prodajete, kupujete ili iznajmljujete nekretninu, savjetujemo vam da se za pomoć obratite agenciji za posredovanje u prometu nekretninama.
 

Agencije

- su uvijek dobro informirane o promjenama u zakonodavstvu
- imaju uvid u promjene na tržištu nekretnina, cijene, kao i u atraktivnost pojedinih lokacija
- mogu odrediti realnu ali i dobiti dobru cijenu po kojoj ćete moći prodati ili kupiti nekretninu
- mogu pomoći oko dolaženja do potrebnih financijskih sredstava za kupnju nekretnine
- su kompetentne za sastavljanje standardnih kupoprodajnih ugovora jer su oni dio njihovih svakodnevnih aktivnosti
- su u mogućnosti prodati nekretninu po najboljoj mogućoj cijeni i u što kraćem vremenskom periodu, jer surađuju sa drugim agencijama za nekretnine - posjeduju listu potencijalnih kupaca
- imaju potpunu informaciju o dokumentaciji potrebnoj za zatvaranje transakcije sa nekretninom

 

Dokumenti potrebni za promet nekretninama

Za promet nekretninama potreban je vlasnički list i kopija katastarskog plana, a poželjno je ishoditi i urbanističke uvjete ili izvod iz prostornog plana iz kojeg je vidljivo što je predviđeno za predmetnu lokaciju (ukoliko se radi o zemljištu) te građevinska dozvola.

 

Porez na promet nekretnina u Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj sav se promet nekretnina oporezuje po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine, bez obzira o kakvoj se nekretnini i kojoj vrsti transakcije radi. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijem se teritoriju nekretnina nalazi. Porez na promet nekretnina snosi kupac. Kod zamjene nekretnina svaki kupac plaća 5% kupoprodajne cijene nekretnine koju kupuje.

 

U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati, obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

 

Tko mora ovjeriti potpis kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika?

Prodavatelj mora obavezno ovjeriti potpis kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, a kupac to može napraviti, ali ne mora.

 

Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?

Mogu. Državljani Europske Unije mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama pod jednakim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske. Izuzetak od tog pravila su stjecanja poljoprivrednih zemljišta i zemljišta na područjima zaštićenima Zakonom o zaštiti prirode.

Strane fizičke i pravne osobe izvan EU mogu, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području RH, uz suglasnost  ministra vanjskih poslova, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa RH.

Strancima koji žele obaviti neku transakciju u Hrvatskoj Porezna uprava mora dodijeliti OIB. Tek putem određenog OIB-a strana osoba moći će upisati vlasništvo nekretnine u zemljišne knjige, a OIB joj je i potreban radi činjenice da kupnjom nekretnine postaje porezni obveznik.

Državljani zemalja s kojima Republika Hrvatska nema potpisan Ugovor o reciprocitetu u pravilu stječu nekretnine na način da osnivaju svoja poduzeća u Hrvatskoj koja potom kupuju željenu nekretninu.

 

Je li moguće sklopiti i ovjeriti kupoprodajne ugovore u inozemstvu?

Da. Najbolje je takav ugovor ovjeriti u hrvatskoj ambasadi ili konzulatu. Ako se takav ugovor ovjerava kod javnog bilježnika, onda ga ovlašteni sudski tumač mora prevesti na hrvatski jezik.

 

Da li je stranim državljanima dozvoljena prodaja nekretnina u Hrvatskoj?

Da. Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati svoje nekretnine koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Koji je postotak posredničke provizije koju uzimaju agencije za nekretnine?

Provizija se naplaćuje u postotku od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Hrvatska gospodarska komora je odredila okvirni cjenik posredničkih provizija koji ne obavezuje. Provizija kod prodaje iznosi 2-4%, a kod kupnje 2-3%. Međutim, ove provizije se razlikuju u pojedninim agencijama.

 

Što je to kapara?

Kapara je polog od obično 10% vrijednosti kupoprodajne cijene kao znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine. Kapara je u cijelosti regulirana Zakonom o obveznim odnosima. Taj zakon propisuje da:

- ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor skopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo ugovoreno,
- u slučaju udovoljenja ugovoru kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obaveze,
- ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

  Pretraživanje nekretnina

  Vrsta:
  Cijena:
  do
  Neto površina:
  do m2
  Novo u ponudi
  » Više iz ponude
 •  
  Kreditni kalkulator
  Traženi kredit:   
  Mjesečni anuitet:
  Kamatna stopa:   %
  Razdoblje (god):